Gespot Amerikaanse Wintertaling in gebied Wijnaerden

11 - 3 - 2024 Gespot Amerikaanse Wintertaling in gebied Wijnaerden
In het in ontwikkeling zijnde Wijnaerden gebied zijn vaak vogelspotters te vinden aangezien hier interessante vogels zitten of die hier hun nest aan het broeden zijn.
Zo waren er afgelopen week veel vogelspotters op de locatie, er is namelijk op 6 maart een Amerikaanse Wintertaling gespot. Deze is zeer zeldzaam en nog niet eerder in Limburg gespot. De Amerikaanse Wintertaling komt maar sporadisch voor in Nederland.
Het gebied Wijnaerden leent zich perfect voor o.a. vogels om te rusten, eten en te broeden. Ze verblijven dan onder andere op de in ontwikkeling zijnde delta van retourzand. Hierdoor ontstaat er een interessante biodiversiteit.