Raadsbesluit Gemeente Leudal

12 - 10 - 2017 Raadsbesluit Gemeente Leudal
Raadsbesluit.
Op 26 september 2017 heeft de Raad van de Gemeente Leudal ingestemd met het starten van de planologische procedure voor het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden.