Derde bijeenkomst klankbordgroep Wijnaerden

21 - 10 - 2019 Derde bijeenkomst klankbordgroep Wijnaerden

 Derde bijeenkomst klankbordgroep eindplan.

Op 2 oktober hebben 20 leden van de klankbordgroep vergaderd in het kantoor Wienerte te Neer over het eindplan Wijnaerden. Op 4 december gaan we verder en zal de nuttige input vanuit de groep verder besproken en in een eindplan verwerkt worden.

Als gastsprekers waren uitgenodigd de heren Kurstjens, van der Heide en De Guerre (eigenaar van de Bouxweerd) om hun plan met betrekking tot Kader richtlijn water de Bouxweerd toe te lichten.

Gepland zijn natuurlijke oevers van bijna 2,5 km lang van Bouxweerd tot aan de monding van de geul van Kuypers bij Neer. Dit betekent dat de grove grind ter bescherming van de oevers weggehaald moet worden en er ruimte komt voor afkalving van de oever welk uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld oeverzwaluwen.

Er is een mogelijk voorkeursplan gemaakt, echter dienen er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd te worden om uiteindelijk vóór 2026 het project gereed te hebben.

Kijk voor de plannen en tekeningen op deze website in het fotoalbum onder het tabblad project.