Welkom op de informatiesite van de Werkgroep Wijnaerden. Deze werkgroep bestaat uit Kuypers Kessel, Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Graag willen wij op deze website de gebiedsvisie onder de aandacht brengen.
In de raadsvergadering van 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal ingestemd met het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden.

In de gebiedsvisie zijn onderstaande punten opgenomen:
  • Ruimte voor de rivier in het kader van hoogwaterveiligheid lokaal en regionaal
  • Ontmanteling intensieve veehouderij gelegen aan Zwaarveld te Neer (milieucirkel en stikstof)
  • Het creëren van lokale maatschappelijke meerwaarde
  • Economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen
  • Financieel haalbare varianten door grondstoffenwinning als financiële motor.

In samenwerking met de werkgroep Wijnaerden, klankbordgroep en omwonenden is naar aanleiding van de MER het voorkeursalternatief ontstaan.
De werkgroep Wijnaerden bestaande uit de gemeente Leudal, Provincie Limburg, Kuypers Kessel, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Deze partijen worden geadviseerd door de klankbordgroepen.

Actueel

Opening vogelkijkwand

Opening vogelkijkwand

Oud burgemeester Verhoeven (gemeente Leudal) heeft vorige week de...

Lees verder »
Stepstones toegankelijker gemaakt

Stepstones toegankelijker gemaakt

Vanuit de klankbordgroep kwam het verzoek om een touw te maken langs de...

Lees verder »
Vogelkijkwand geplaatst

Vogelkijkwand geplaatst

Er is een vogelkijkwand geplaatst welke de vogelaars de gelegenheid biedt om... Lees verder »