Welkom op de informatiesite van de Werkgroep Wijnaerden. Deze werkgroep bestaat uit Kuypers Kessel, Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Graag willen wij op deze website de gebiedsvisie onder de aandacht brengen.
In de raadsvergadering van 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal ingestemd met het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden.

In de gebiedsvisie zijn onderstaande punten opgenomen:
  • Ruimte voor de rivier in het kader van hoogwaterveiligheid lokaal en regionaal
  • Ontmanteling intensieve veehouderij gelegen aan Zwaarveld te Neer (milieucirkel en stikstof)
  • Het creëren van lokale maatschappelijke meerwaarde
  • Economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen
  • Financieel haalbare varianten door grondstoffenwinning als financiële motor.

In samenwerking met de werkgroep Wijnaerden, klankbordgroep en omwonenden is naar aanleiding van de MER het voorkeursalternatief ontstaan.
De werkgroep Wijnaerden bestaande uit de gemeente Leudal, Provincie Limburg, Kuypers Kessel, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Deze partijen worden geadviseerd door de klankbordgroepen.

Actueel

Opruimactie in het gebied Wijnaerden

Opruimactie in het gebied Wijnaerden

Op zaterdag 27 februari hebben natuurliefhebbers een grote opruimactie... Lees verder »
Wintervogels in het gebied Wijnaerden

Wintervogels in het gebied Wijnaerden

De winning van zand en grind bij het project Wijnaerden leidt tot een...

Lees verder »
Stepstones

Stepstones

In samenspraak met de klankbordgroep is de inrichting van het gebied...

Lees verder »