Welkom op de informatiesite van de Werkgroep Wijnaerden. Deze werkgroep bestaat uit Kuypers Kessel, Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Graag willen wij op deze website de gebiedsvisie onder de aandacht brengen.
In de raadsvergadering van 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal ingestemd met het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden.

In de gebiedsvisie zijn onderstaande punten opgenomen:
  • Ruimte voor de rivier in het kader van hoogwaterveiligheid lokaal en regionaal
  • Ontmanteling intensieve veehouderij gelegen aan Zwaarveld te Neer (milieucirkel en stikstof)
  • Het creëren van lokale maatschappelijke meerwaarde
  • Economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen
  • Financieel haalbare varianten door grondstoffenwinning als financiële motor.

In samenwerking met de werkgroep Wijnaerden, klankbordgroep en omwonenden is naar aanleiding van de MER het voorkeursalternatief ontstaan.
De werkgroep Wijnaerden bestaande uit de gemeente Leudal, Provincie Limburg, Kuypers Kessel, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Deze partijen worden geadviseerd door de klankbordgroepen.

Actueel

Gespot Amerikaanse Wintertaling in gebied Wijnaerden

Gespot Amerikaanse Wintertaling in gebied Wijnaerden

In het in ontwikkeling zijnde Wijnaerden gebied zijn vaak vogelspotters te...
Lees verder »
Evaluatierapport opgraving zuid

Evaluatierapport opgraving zuid

De realisatie van het project Wijnaerden is en zal in fases plaatsvinden,...

Lees verder »
Opening vogelkijkwand

Opening vogelkijkwand

Oud burgemeester Verhoeven (gemeente Leudal) heeft vorige week de...

Lees verder »