Welkom op de informatiesite van de Werkgroep Wijnaerden. Deze werkgroep bestaat uit Kuypers Kessel, Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Graag willen wij op deze website de gebiedsvisie onder de aandacht brengen.
In de raadsvergadering van 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal ingestemd met het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden.

In de gebiedsvisie zijn onderstaande punten opgenomen:
  • Ruimte voor de rivier in het kader van hoogwaterveiligheid lokaal en regionaal
  • Ontmanteling intensieve veehouderij gelegen aan Zwaarveld te Neer (milieucirkel en stikstof)
  • Het creëren van lokale maatschappelijke meerwaarde
  • Economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen
  • Financieel haalbare varianten door grondstoffenwinning als financiële motor.

In samenwerking met de werkgroep Wijnaerden, klankbordgroep en omwonenden is naar aanleiding van de MER het voorkeursalternatief ontstaan.
De werkgroep Wijnaerden bestaande uit de gemeente Leudal, Provincie Limburg, Kuypers Kessel, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Deze partijen worden geadviseerd door de klankbordgroepen.

Actueel

Vondst vleugellans

Vondst vleugellans

In 2010 heeft de diepgrijper in Neer een vleugellans naar boven gehaald.

Deze...

Lees verder »
Ontwerpsessie 12 september 2018

Ontwerpsessie 12 september 2018

Brainstormsessie

Op 12 september jl. is er een ontwerpsessie geweest...

Lees verder »
Start grondverzet fase 2

Start grondverzet fase 2

Op 7 januari 2019 wordt er gestart met het grondverzet...

Lees verder »