Rapport Delfstofwinning en Natuur

26 - 3 - 2018 Rapport Delfstofwinning en Natuur

LIFE IP is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De ministeries van infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE IP in Nederland.

Het programma ondersteunt onder meer op het gebied van natuur en biodiversiteit, zoals het verbeteren van Natura 2000 gebieden.

 Begin 2017 is het LIFE IP project natuur en waterveiligheid via delfstoffenwinning gestart. Het onderzoeksdoel van het project is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en de vlinderstichting. Doel van het onderzoek is meetbaar en tastbaar maken wat het effect en de bijdrage van delfstoffenwinning is geweest aan het realiseren van biodiversiteitdoelstellingen en rivierveiligheid.

De resultaten van het onderzoek zijn als bijlage in rapportvorm bijgevoegd. De gebiedsvisie Wijnaerden is daarbij tot dusver beoordeeld.


Bekijk hier het hele rapport.