Klankbordgroep

12 - 10 - 2017 Klankbordgroep

Na het positieve Raadsbesluit starten we met de verdere uitwerking van het eindplan waarbij we rekening houden met de inbreng van de klankbordgroep en de omwonenden.

Tevens verkennen we samen met Kader Richtlijn Water het gebied om de plannen verder te optimaliseren.

De klankbordgroep zal advies geven omtrent de besteding van het fonds voor de verbetering van de recreatieve infrastructuur, toerisme en natuur.