Verslag inloopavond Wijnaerden 28 september 2016

18 - 10 - 2016 Verslag inloopavond Wijnaerden 28 september 2016

De inloopavond van de gebiedsvisie Wijnaerden is met ongeveer 50 personen goed bezocht.

De avond werd geleid door Hans Corsten die middels een presentatie een terugblik gaf van de planontwikkeling tot op heden. Jan van de Mortel gaf een nadere toelichting op de conclusies die uit de diverse rapporten zijn voortgevloeid. In de zaal waren diverse infoborden met tekeningen en collages, de bezoekers konden informatie vragen en/of toelichting krijgen van experts op het gebied van Hoogwaterveiligheid, Hydrologie, Natuur en Landbouw en het Voorkeursalternatief.

Het was een inforijke avond en we zijn erg blij dat de bezoekers over het algemeen positief zijn over het voorkeursalternatief. Dit plan bevat alle doelstellingen zoals die in de NRD zijn opgenomen.

We danken iedereen voor de interesse.