Officiële start Gebiedsontwikkeling Wijnaerden

6 - 9 - 2018 Officiële start Gebiedsontwikkeling Wijnaerden
Start gebiedsontwikkeling Wijnaerden

Op dinsdag 28 augustus 2018 vond de officiële start plaats van Gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Neer, gemeente Leudal. Tijdens de feestelijke bijeenkomst, waar alle direct betrokkenen (belangenverenigingen, omwonenden, klankbordgroepleden, bestuurders en adviseurs) bij aanwezig waren, werd door Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) de officiële starthandeling verricht.  

De winning van bouwgrondstoffen door Kuypers Kessel wordt binnen de gebiedsontwikkeling Wijnaerden ingezet als motor voor een totale gebiedstransformatie tussen de haven van Hanssum en het natuurgebied Bouxweerd. Het betreft een project met een meervoudige doelstelling waarbij er naast hoogwaterveiligheid, op twee locaties langs de Maas wordt er meer ruimte voor de rivier gecreëerd middels o.a. een hoogwatergeul, ook ruimte wordt geboden voor natuur- en recreatie ontwikkeling in het gebied.  

De Minister haalde tijdens haar toespraak het belang van samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven aan. Naast het winnen van bouwgrondstoffen, die ondermeer hoognodig zijn voor de aantrekkende woningbouwmarkt, worden op deze manier ook overheidsdoelstellingen (Deltaplan) zonder publieksgeld gerealiseerd. We staan de komende periode met z’n allen voor grote opgaven merkt Patrick van den Broeck op, dijkgraaf van Waterschap Limburg. Zo ligt er niet alleen een opgave in het kader van de hoogwaterveiligheid, maar vormt extreme droogte ook een bedreiging. De afgelopen zomer  is daar een goed voorbeeld van. In feite is sprake van een complete klimaatopgave. Met geen beroepszaken bij de bestemmingsplan- en vergunningsprocedure, uniek binnen de branche, blijkt eens te meer dat goede communicatie bij dergelijke grote projecten van cruciaal belang is. Gedeputeerde Teunissen en Wethouder Walraven willen daarbij wel aan toevoegen dat communicatie ten alle tijden belangrijk blijft. De eerste klankbordgroep bijeenkomst is inmiddels alweer ingepland. De komende periode wordt er gezamenlijk toegewerkt naar een definitief eindplan voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden.