Aanvulling herinrichting het Oog

3 - 10 - 2016 Aanvulling herinrichting het Oog

Nu het Oog is afgesloten moeten we een andere werkwijze kiezen om de verdere herinrichting vorm te geven. In het verleden werd de grond ten behoeve van de herinrichting rechtstreeks op de juiste locatie gebracht. De schepen voeren het Oog binnen en er werd middels een ponton met kraan gelost. Omdat het Oog gesloten is lossen we de schepen nu met een bakkenzuiger.

De bakkenzuiger bestaat uit een ponton met een pomp en spuitinrichting. De schepen die via de geul binnen komen varen leggen aan bij de bakkenzuiger voor het Oog.
Middels een zuigarm wordt de aanwezige specie opgezogen. Met behulp van een drijvende persleiding brengen we de specie naar het Oog. Een ponton met stortkoker beperkt de vertroebeling van het water. De specie is afkomstig uit de verbreding van het Juliana kanaal een werk van RWS, dit is schone grond en is gemeld bij het BBK.

Planning

De werkzaamheden zijn eind juli gestart en duren tot januari 2017.
De dijk tussen het Oog en de geul is opgehoogd tot  17,50 NAP. In deze dijk liggen retourleidingen die het water boven een bepaald peil terug laat lopen in de geul.