11 - 3 - 2024

Gespot Amerikaanse Wintertaling in gebied Wijnaerden

Gespot Amerikaanse Wintertaling in gebied Wijnaerden
In het in ontwikkeling zijnde Wijnaerden gebied zijn vaak vogelspotters te vinden aangezien hier interessante vogels zitten of die hier hun nest aan het broeden zijn.
Zo waren er afgelopen week veel vogelspotters op de locatie, er is namelijk op 6 maart een Amerikaanse Wintertaling gespot....
>> Lees verder
11 - 3 - 2024

Evaluatierapport opgraving zuid

Evaluatierapport opgraving zuid

De realisatie van het project Wijnaerden is en zal in fases plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende  gronden. Het noordwestelijke deel van het plangebied is inmiddels archeologisch onderzocht. 

Na karterend en waarderend onderzoek is daar een nederzetting uit de...

>> Lees verder
17 - 11 - 2022

Opening vogelkijkwand

Opening vogelkijkwand

Oud burgemeester Verhoeven (gemeente Leudal) heeft vorige week de feestelijke opening van een nieuwe vogelkijkwand bij gebiedsontwikkeling Wijnaerden verricht. Bij het afscheid van de oud burgemeester in 2019 is geld ingezameld om als afscheidscadeau een vogelkijkwand ergens in de gemeente...

>> Lees verder
20 - 10 - 2022

Stepstones toegankelijker gemaakt

Stepstones toegankelijker gemaakt

Vanuit de klankbordgroep kwam het verzoek om een touw te maken langs de route van de stepstones. In verband met de toegankelijk en het eventueel uitglijden op de stenen. De werkzaamheden zijn door Bouw en groen bedacht en uitgevoerd.

Wij wensen iedereen veel wandelplezier.>> Lees verder
20 - 10 - 2022

Vogelkijkwand geplaatst

Vogelkijkwand geplaatst
Er is een vogelkijkwand geplaatst welke de vogelaars de gelegenheid biedt om vogels in het gebied te spotten. Er zal nog een infobord geplaatst gaan worden met de vogels welke het gebied bezoeken. >> Lees verder
17 - 2 - 2022

Archeologische proefsleuven 2022

Archeologische proefsleuven 2022

In opdracht van Zand- en grindbedrijf Kuypers BV (hierna Kuypers Kessel) heeft Archol bv een verkennend booronderzoek uitgevoerd binnen het Plangebied Wijnaerden. Het plangebied, gelegen tussen de dorpskernen van Neer en Buggenum krijgt nieuwe functies. Naast delfstofwinning is onder meer...

>> Lees verder
1 - 7 - 2021

Hoogwater juni 2021

Hoogwater juni 2021

Hoog water juni 2021

Door de hevige regenbuien in Duitsland, België en Nederlands Limburg meldt het KNMI op maandag 12 juli 2021 om 11.00 uur dat de waterstanden in de Maas en in de omliggende beken en rivieren flink kunnen oplopen.
De volgende dag komen reeds de eerste overlast meldingen binnen....

>> Lees verder
9 - 3 - 2021

Opruimactie in het gebied Wijnaerden

Opruimactie in het gebied Wijnaerden
Op zaterdag 27 februari hebben natuurliefhebbers een grote opruimactie gehouden rondom de afgraving Wijnaerden in Neer. Met knijpers, (blad) harken en kruiwagens zijn maar liefst 20 personen een groot deel van de dag bezig geweest om de rommel op te ruimen die het hoogwater afgelopen winter... >> Lees verder
2 - 2 - 2021

Wintervogels in het gebied Wijnaerden

Wintervogels in het gebied Wijnaerden

De winning van zand en grind bij het project Wijnaerden leidt tot een gebiedstransformatie waarbij er volop ruimte is voor natuurontwikkeling. Er ontstaan grote wateroppervlakten met randzones die aantrekkingskracht uitoefenen op vele vogelsoorten. In de huidige winterperiode zijn dat vooral...

>> Lees verder
20 - 10 - 2020

Stepstones

Stepstones

In samenspraak met de klankbordgroep is de inrichting van het gebied voortgezet met de aanleg van stepstones. Deze brengen een speels accent in de wandelroute langs de gesaneerde intensieve veehouderij. We nodigen iedereen dan ook uit om er gebruik van te maken.

De route zal binnenkort in...

>> Lees verder
8 - 9 - 2020

Bevers gespot bij Wijnaerden

Bevers gespot bij Wijnaerden
Met dank aan fotograaf Ivo Meeuwissen voor de mooie foto's die hij maakte van een bever bij Wijnaerden op 27 augustus 2020.

>> Lees verder
16 - 3 - 2020

Sloop Zwaarveld 1 Neer

Sloop Zwaarveld 1 Neer

Met de sloop en sanering van het IV bedrijf wordt er circa 35 Mol stikstofdepositie uit het gebied gehaald. Dit is een grote winst voor de omringende natuur en levert bovendien een positieve bijdrage voor de instandhoudingsdoelstellingen van de naastgelegen Natura 2000 gebieden Leudal en...

>> Lees verder
26 - 11 - 2019

Reportage lezing archeologisch onderzoek Wijnaerden door Antoine Mientjes

Reportage lezing archeologisch onderzoek Wijnaerden door Antoine Mientjes

https://www.oosnaer.nl/nieuws/reportage-lezing-archeologisch-onderzoek-wijnaerden-door-antoine-mientjes/ Archeoloog Antoine Mientjes gaf, op uitnodiging van Heemkundevereniging OOS NAER op 20 november 2019 een lezing over de resultaten van het archeologisch onderzoek dat plaatsvond op...

>> Lees verder
7 - 11 - 2019

Vogels gespot in Wijnaerden

Vogels gespot in Wijnaerden

Met dank aan fotograaf Ivo Meeuwissen ziet U hier enkele mooie foto's van vogels gespot in het gebied Wijnaerden in Neer. Meerdere afbeeldingen vindt U onder het hoofdstuk project - foto's op deze website.

Geelpootmeeuw

AalscholversIJsvogelZwarte ruitersWulpVisarendZeearend

>> Lees verder
21 - 10 - 2019

Derde bijeenkomst klankbordgroep Wijnaerden

Derde bijeenkomst klankbordgroep Wijnaerden

 Derde bijeenkomst klankbordgroep eindplan.

Op 2 oktober hebben 20 leden van de klankbordgroep vergaderd in het kantoor Wienerte te Neer over het eindplan Wijnaerden. Op 4 december gaan we verder en zal de nuttige input vanuit de groep verder besproken en in een eindplan verwerkt worden.

...

>> Lees verder
12 - 2 - 2019

Vondst vleugellans

Vondst vleugellans

In 2010 heeft de diepgrijper in Neer een vleugellans naar boven gehaald.

Deze is nu volledig geconserveerd en gerestaureerd.

Het betreft een vleugellans, herkenbaar aan de twee uitstekende punten/vleugels bij de schacht. De vorm werd oorspronkelijk gebruikt bij de jacht op everzwijnen. De vleugels...

>> Lees verder
11 - 12 - 2018

Ontwerpsessie 12 september 2018

Ontwerpsessie 12 september 2018

Brainstormsessie

Op 12 september jl. is er een ontwerpsessie geweest met de klankbordgroep en stakeholders in gemeenschapshuis de Haammaeker.

Er zijn groepen gevormd en aan de hand van 4 thema’s Natuur en Landschap, Agrarisch, Water en Recreatie en Toerisme waarbij de deelnemers hun...

>> Lees verder
11 - 12 - 2018

Start grondverzet fase 2

Start grondverzet fase 2

Op 7 januari 2019 wordt er gestart met het grondverzet in gebiedsontwikkeling Wijnaerden, werkvak 1 op bijgaande tekening.  De grond zal verwerkt worden rondom de boerderij Wienerte 2.

De fietsroutes tussen Neer en Buggenum zullen een tijdelijke  omleidingsroute krijgen via de...

>> Lees verder
25 - 10 - 2018

Duurzaam ondernemen in relatie tot klimaatverandering

Duurzaam ondernemen in relatie tot klimaatverandering

Onderstaand filmpje is onderdeel van een programma op RTL 7 over duurzaam ondernemen in

relatie tot klimaatverandering.

https://www.youtube.com/watch?v=JbwFPJ81wR4

>> Lees verder
6 - 9 - 2018

Officiële start Gebiedsontwikkeling Wijnaerden

Officiële start Gebiedsontwikkeling Wijnaerden
Start gebiedsontwikkeling Wijnaerden

Op dinsdag 28 augustus 2018 vond de officiële start plaats van Gebiedsontwikkeling Wijnaerden te Neer, gemeente Leudal. Tijdens de feestelijke bijeenkomst, waar alle direct betrokkenen (belangenverenigingen, omwonenden,...

>> Lees verder
20 - 8 - 2018

Sponsoring Europees Schutterstreffen Neer

Sponsoring Europees Schutterstreffen Neer

Kuypers Kessel sponsort EST

Kuypers Kessel voel zich nauw bij Leudal betrokken. Reden om het Europees Schutterstreffen Leudal als sponsor te ondersteunen.

Inmiddels bestaat Kuypers Kessel alweer ruim 90 jaar. Het bedrijf in bouwgrondstoffen begon zijn activiteiten in Neer. Met de ontgronding van...

>> Lees verder
16 - 7 - 2018

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek
Om te bepalen of archeologische waarden in het geding zijn, is er in het westelijk deel van het plangebied inmiddels zowel een karterend booronderzoek als een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij is een vindplaats aangetroffen uit de Bronstijd en/of de Romeinse tijd. Behoud ter... >> Lees verder
18 - 5 - 2018

Wandel- en fietsroutes

Wandel- en fietsroutes

Op de website http://www.buggenuminbeeld.nl/wandelen-en-fietsen/ staan een aantal prachtige wandel- en fietsroutes.

Echter door de werkzaamheden die momenteel voor het project Wijnaerden uitgevoerd worden en  tijdens toekomstige werkzaamheden zijn er aanpassingen aan de fietsroutes...

>> Lees verder
17 - 5 - 2018

Start werkzaamheden Wijnaerden

Start werkzaamheden Wijnaerden


Het bestemmingsplan en de vergunningen van gebiedsontwikkeling Wijnaerden zijn op 6 mei 2018 onherroepelijk geworden. Door gedegen onderzoeken en transparante communicatie met de klankbordgroep en de omgeving is er een mooi project ontworpen. Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn...

>> Lees verder
26 - 3 - 2018

Vastgesteld bestemmingsplan

Vastgesteld bestemmingsplan
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden en verleende vergunningen.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-17400.html


>> Lees verder
26 - 3 - 2018

Rapport Delfstofwinning en Natuur

Rapport Delfstofwinning en Natuur

LIFE IP is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De ministeries van infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE IP in Nederland.

Het...

>> Lees verder
15 - 3 - 2018

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

In de raadsvergadering van dinsdag 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal zich positief uitgesproken over de definitieve bestemmingsplanwijziging voor het plan Wijnaerden. Dat houdt in dat de gemeente Leudal gecoördineerd de definitieve vergunningen ter visie legt.   Het betreft de Wet...

>> Lees verder
16 - 11 - 2017

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden en ontwerp vergunningen in Neer.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-66122.html

>> Lees verder
12 - 10 - 2017

Raadsbesluit Gemeente Leudal

Raadsbesluit Gemeente Leudal
Raadsbesluit.
Op 26 september 2017 heeft de Raad van de Gemeente Leudal ingestemd met het starten van de planologische procedure voor het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden.


>> Lees verder
12 - 10 - 2017

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Na het positieve Raadsbesluit starten we met de verdere uitwerking van het eindplan waarbij we rekening houden met de inbreng van de klankbordgroep en de omwonenden.

Tevens verkennen we samen met Kader Richtlijn Water het gebied om de plannen verder te optimaliseren.

De klankbordgroep...

>> Lees verder
15 - 5 - 2017

Milieueffectrapport volledig

Milieueffectrapport volledig

Advies Commissie m.e.r. over Integrale gebiedsontwikkeling Wijnaerden.

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden in de gemeente Leudal opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport de milieueffecten nu volledig omschrijft....

>> Lees verder
18 - 10 - 2016

Verslag inloopavond Wijnaerden 28 september 2016

Verslag inloopavond Wijnaerden 28 september 2016

De inloopavond van de gebiedsvisie Wijnaerden is met ongeveer 50 personen goed bezocht.

De avond werd geleid door Hans Corsten die middels een presentatie een terugblik gaf van de planontwikkeling tot op heden. Jan van de Mortel gaf een nadere toelichting op de conclusies die uit de...

>> Lees verder
3 - 10 - 2016

Aanvulling herinrichting het Oog

Aanvulling herinrichting het Oog

Nu het Oog is afgesloten moeten we een andere werkwijze kiezen om de verdere herinrichting vorm te geven. In het verleden werd de grond ten behoeve van de herinrichting rechtstreeks op de juiste locatie gebracht. De schepen voeren het Oog binnen en er werd middels een ponton met kraan...

>> Lees verder
15 - 9 - 2016

Uitnodiging infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden - 28 september 2016 om 19.30 uur in D'n Haammaeker Neer

Uitnodiging infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden - 28 september 2016 om 19.30 uur in D'n Haammaeker Neer

Uitnodiging infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden (Neer -Buggenum)

 

Afgelopen drie jaar is achter de schermen volop gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Wijnaerden, gelegen op de grens van Neer en Buggenum. Centrale thema’s bij deze gebiedsontwikkeling zijn hoogwaterbescherming,...

>> Lees verder
13 - 9 - 2016

Vondst gevechtsstelling Nederlandse leger

Vondst gevechtsstelling Nederlandse leger

Vondst Gevechtsstelling van het Nederlandse leger uit 1939/1940 te Hanssum

 

Bij archeologisch onderzoek te Hanssum bij Neer, gemeente Leudal, zijn resten gevonden van een gevechtsstelling van het Nederlandse leger uit het begin van de Tweede Wereldoorlog. Deze maakte onderdeel uit van...

>> Lees verder
26 - 11 - 2015

Havenfront Hanssum te Neer

Havenfront Hanssum te Neer

Havenfront Hanssum te Neer.

Vrijdag 20 november jl. werd het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden Havenfront Hanssum.

De gemeente Leudal gaat in het kader van het Nautisch programma van de Provincie Limburg de Jachthaven te Neer opwaarderen. Samen met de...

>> Lees verder
26 - 5 - 2015

Advies m.e.r. commissie gepubliceerd

Advies m.e.r. commissie gepubliceerd
De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over het op te stellen milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden in de gemeenten Leudal en Peel-en-Maas. Zij vindt dat het rapport goed moet onderbouwen wat de initiatiefnemers met het project willen bereiken, welke mogelijkheden ze daarvoor... >> Lees verder
13 - 4 - 2015

Hoogwaterscenario - De Maas blijft grillig en link!

Hoogwaterscenario - De Maas blijft grillig en link!
26 - 3 - 2015

Mooie opkomst bij infoavond Wijnaerden 25 maart 2015

Mooie opkomst bij infoavond Wijnaerden 25 maart 2015
De informatieavond over de gebiedsontwikkeling Wijnaerden woensdagavond 25 maart 2015 mocht zich verheugen op een mooie opkomst in D’n Haammaeker in Neer. Eerst deelde Hans Corsten, voorzitter van de klankbordgroep Wijnaerden , de inbreng  van de klankbordgroepleden. Afgelopen... >> Lees verder
24 - 3 - 2015

NRD - Notitie Reikwijdte en Detailniveau is definitief

NRD - Notitie Reikwijdte en Detailniveau is definitief

Onlangs is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voorgelegd aan de gemeente Leudal en de Provincie Limburg.

Met deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschaft de initiatiefnemer (Kuypers Kessel) globale informatie over de achtergronden, aard, omvang en de te verwachten effecten van de...

>> Lees verder
24 - 3 - 2015

Het aanpassen van het havenfront Hanssum

Het aanpassen van het havenfront Hanssum

Voor het aanpassen van het havenfront Hanssum zijn de vergunningsaanvragen ingediend.

De wtw vergunning voor het baggeren van de haven is per februari 2015 de vergunning verleend.

Momenteel ligt bij het Waterschap de aanvraag voor de Waterwet vergunning.

>> Lees verder
23 - 5 - 2014

Veldbezoek klankbordgroep

Veldbezoek klankbordgroep
Op 19 mei tijdens een zeer zonnige dag zijn alle leden van de klankbordgroep in het veld geweest om ter plekke te voelen, ruiken en zien. Het was een zeer waardevolle dag waarbij het gebied per fiets en per voet verkend is. Eenieder heeft zijn eigen gedachten naar voren gebracht en eventuele... >> Lees verder
1 - 5 - 2014

Luchtfoto's gebied

Luchtfoto's gebied
Luchtfoto's gemaakt door fotograaf Peter Wijnands in oktober 2013.
>> Lees verder