Hoogwater juni 2021

1 - 7 - 2021 Hoogwater juni 2021

Hoog water juni 2021

Door de hevige regenbuien in Duitsland, België en Nederlands Limburg meldt het KNMI op maandag 12 juli 2021 om 11.00 uur dat de waterstanden in de Maas en in de omliggende beken en rivieren flink kunnen oplopen.
De volgende dag komen reeds de eerste overlast meldingen binnen. Eygelshoven, Landgraaf en Heerlen nemen maatregelen.
Op woensdag 14 juli 2021 neemt de wateroverlast in een aantal gemeenten dramatische vormen aan. Onder andere Valkenburg krijgt de volle laag. Het leger is ingeschakeld om hulp te komen bieden. Tijd voor ons om de elektriciteitsvoorzieningen in de haven “waterproof” te maken
Op donderdag 15 juli 2021 wordt Zuid-Limburg tot rampgebied uitgeroepen, maar het water in de Maas blijft steigen. Door de rivieren die in de Maas uitmonden wordt een grote hoeveelheid water toegevoegd.

In coupures van de waterkeringen bij onze haven zijn inmiddels schotten geplaatst. Gelukkig zijn de werkzaamheden aan de waterkering enkele maanden geleden afgerond en zou de verhoogde kademuur de gewenste bescherming moeten bieden.

Op vrijdag 16 juli 2021 zijn de steigers in de haven niet meer te bereiken. De loopbrug is voorzien van een tweetal “airbags” en kan daardoor blijven drijven en niet klem komen te zitten. Alleen met een bootje is de steiger nog te bereiken. Nogmaals controleren enkele leden van de vereniging of alle boten wel goed vast zitten. Rijkswaterstaat meldt dat het water dit keer hoger zal komen te staan dan in 1995. In onze haven zou dat betekenen dat het water tegen het glas van de waterkering op komt te staan. Zo langzamerhand ontstaat de vraag of de palen waaraan de steigers zijn bevestigd dan wel lang genoeg zijn.
We horen dat het water in Valkenburg gezakt is en de bewoners van het getroffen gebied met de grote schoonmaak kunnen beginnen.

Zaterdag 17 juli 2021 wordt in de haven het hoogste peil bereikt. Het water staat tot net onder het glas van de waterkering. De palen zijn lang gelukkig genoeg. Wel wordt geconstateerd dat wanneer het water tot de bovenzijde van het glas op de waterkering komt de situatie wel heel erg penibel wordt daar de steigers dan nog maar net vast zullen zitten.
In Venlo maakt men zich op voor hetgeen komen gaat en het ziekenhuis wordt geëvacueerd. Inmiddels is heel Limburg door de regering als rampgebied aangemerkt.

Zondag 18 juli 2021 zakt het water weer langzaam. Het zal echter nog een hele tijd duren voordat de situatie weer enigszins normaal is. Er moet nog heel wat water uit de overstroomde gebieden afgevoerd worden.

Tekst van WSV Hanssum