Start werkzaamheden Wijnaerden

17 - 5 - 2018 Start werkzaamheden Wijnaerden


Het bestemmingsplan en de vergunningen van gebiedsontwikkeling Wijnaerden zijn op 6 mei 2018 onherroepelijk geworden. Door gedegen onderzoeken en transparante communicatie met de klankbordgroep en de omgeving is er een mooi project ontworpen. Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en hopen op dezelfde positieve wijze verder te gaan met de detailuitwerking van het project.

Met de start van de ontgrondingswerkzaamheden is de weg Wienerte eruit gehaald.

Dit brengt natuurlijk enige gewenning met zich mee en tijdelijke overlast, zeker in de aanlegfase van het nieuwe fietspad. De fietsroutes tussen Neer en Buggenum hebben een tijdelijke  omleidingsroute gekregen, daarvoor is de bewegwijzering aangepast. Wij hopen dat e.e.a. duidelijk is voor omwonenden en passanten. Zijn er vragen of verbetervoorstellen dan horen wij dit uiteraard graag.

Momenteel is de firma Jansen de dekgrond aan het verwijderen, deze wordt verwerkt in de herinrichting van het gebied.