Uitnodiging infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden - 28 september 2016 om 19.30 uur in D'n Haammaeker Neer

15 - 9 - 2016 Uitnodiging infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden - 28 september 2016 om 19.30 uur in D'n Haammaeker Neer

Uitnodiging infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden (Neer -Buggenum)

 

Afgelopen drie jaar is achter de schermen volop gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Wijnaerden, gelegen op de grens van Neer en Buggenum. Centrale thema’s bij deze gebiedsontwikkeling zijn hoogwaterbescherming, landbouw, delfstofwinning, natuur, recreatie en toerisme. Voor het project is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De onderzoeken daarvoor zijn zo goed als afgerond. Tijdens de informatieavond op 28 september delen we graag de resultaten, mogelijkheden en de voorgenomen activiteiten met U.

 

Datum: 28 september 2016

Aanvang en locatie: 19.30 uur in gemeenschapshuis D’n Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer.

 

Met de gebiedsontwikkeling Wijnaerden willen de gemeente Leudal, provincie Limburg en  initiatiefnemer Kuypers Kessel een bijdrage leveren aan onder andere hoogwaterbescherming, het saneren van  de intensieve veehouderij, recreatieve/toeristische ontwikkeling, winning van bouwgrondstoffen en natuurontwikkeling.

 

Informatieavond
Tijdens de informatieavond geven we een toelichting op de voorgenomen activiteiten, de varianten, alternatieven en keuzes daarin. Verschillende inwoners van Leudal hebben daarover in een klankbordgroep meegedacht. Dit zijn vertegenwoordigers vanuit onder andere de dorpsoverleggen Neer en Buggenum, de  Studiegroep Leudal, Watersportvereniging Hanssum en de LLTB. Vanzelfsprekend is er, naast de aandacht voor de vervolgstappen, ook gelegenheid tot het stellen van vragen.