Advies m.e.r. commissie gepubliceerd

26 - 5 - 2015 Advies m.e.r. commissie gepubliceerd
De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over het op te stellen milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden in de gemeenten Leudal en Peel-en-Maas. Zij vindt dat het rapport goed moet onderbouwen wat de initiatiefnemers met het project willen bereiken, welke mogelijkheden ze daarvoor hebben en welke nadelen voor het milieu aan iedere oplossing zijn verbonden.
Zie ook http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3032