Het aanpassen van het havenfront Hanssum

24 - 3 - 2015 Het aanpassen van het havenfront Hanssum

Voor het aanpassen van het havenfront Hanssum zijn de vergunningsaanvragen ingediend.

De wtw vergunning voor het baggeren van de haven is per februari 2015 de vergunning verleend.

Momenteel ligt bij het Waterschap de aanvraag voor de Waterwet vergunning.