Kaarten en Tekeningen

Voorkeursalternatief klankbordgroep

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

http://www.commissiemer.nl/

Op deze website kunt U de zoeksleutel Wijnaerden ingeven daarna kunt het rapport downloaden.

MER rapport volledig

Advies Commissie m.e.r. over Integrale gebiedsontwikkeling Wijnaerden.

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden in de gemeente Leudal opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangepaste rapport de milieueffecten nu volledig omschrijft. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffect- rapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de provincie Limburg en de gemeente Leudal - besluit over het project.

http://www.commissiemer.nl/

Op deze website kunt U de zoeksleutel Wijnaerden ingeven daarna kunt het rapport downloaden.