Planning

Op basis van de jaarlijkse afzet en grondverwerving wordt de ontgronding uitgevoerd.