Welkom op de informatiesite van de Werkgroep Wijnaerden. Deze werkgroep bestaat uit Kuypers Kessel, gemeente Beesel, Gemeente Leudal, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Graag willen wij op deze website de gebiedsvisie onder de aandacht brengen. Deze visie is zowel in de commissie ruimtelijke ordening als de raad gepresenteerd en in de raadsvergadering van 10 september aangenomen voor verdere uitwerking.

In deze gebiedsvisie worden een aantal speerpunten uitgewerkt die bestaan uit:
  • Ruimte voor de rivier in het kader van hoogwaterveiligheid lokaal en regionaal
  • Ontmanteling intensieve veehouderij gelegen aan Zwaarveld te Neer (milieucirkel en stikstof)
  • Het creëren van lokale maatschappelijke meerwaarde
  • Economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen
  • Financieel haalbare varianten door grondstoffenwinning als financiële motor.

Door de Raad van de gemeente Leudal is gekozen voor de uitwerking van variant 2 van de diverse planvarianten.
De werkgroep Wijnaerden bestaande uit de gemeente Leudal, gemeente Beesel, Provincie Limburg, Kuypers Kessel, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Deze partijen worden geadviseerd door de klankbordgroepen.

Actueel

Milieueffectrapport volledig

Milieueffectrapport volledig

Advies Commissie m.e.r. over Integrale gebiedsontwikkeling...

Lees verder »
Verslag inloopavond Wijnaerden 28 september 2016

Verslag inloopavond Wijnaerden 28 september 2016

De inloopavond van de gebiedsvisie Wijnaerden is met ongeveer 50 personen...

Lees verder »
Aanvulling herinrichting het Oog

Aanvulling herinrichting het Oog

Nu het Oog is afgesloten moeten we een andere werkwijze kiezen om de...

Lees verder »