Welkom op de informatiesite van de Werkgroep Wijnaerden. Deze werkgroep bestaat uit Kuypers Kessel, Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Graag willen wij op deze website de gebiedsvisie onder de aandacht brengen.
In de raadsvergadering van 26 september 2017 heeft de gemeenteraad van Leudal ingestemd met het starten van de planologische procedure voor het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden. 

In deze gebiedsvisie zijn een aantal speerpunten uitgewerkt die bestaan uit:
  • Ruimte voor de rivier in het kader van hoogwaterveiligheid lokaal en regionaal
  • Ontmanteling intensieve veehouderij gelegen aan Zwaarveld te Neer (milieucirkel en stikstof)
  • Het creëren van lokale maatschappelijke meerwaarde
  • Economische en toeristisch/recreatieve ontwikkelingen
  • Financieel haalbare varianten door grondstoffenwinning als financiële motor.

In samenwerking met de werkgroep Wijnaerden, klankbordgroep en omwonenden is naar aanleiding van de MER het voorkeursalternatief ontstaan.
De werkgroep Wijnaerden bestaande uit de gemeente Leudal, Provincie Limburg, Kuypers Kessel, Rijkswaterstaat en Waterschap Peel en Maasvallei. Deze partijen worden geadviseerd door de klankbordgroepen.

Actueel

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden en... Lees verder »
Raadsbesluit Gemeente Leudal

Raadsbesluit Gemeente Leudal

Raadsbesluit.
Op 26 september 2017 heeft de Raad van de Gemeente Leudal... Lees verder »
Klankbordgroep

Klankbordgroep

Na het positieve Raadsbesluit starten we met de verdere uitwerking van het...

Lees verder »